Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

 Çerez Politikası

 KVKK Aydınlatma Metni

İş Başvuru Formu KVKK Rızası

Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanmaları İçin Başvuru Formu

Aydınlatma Metni

1.   AMAÇ VE KAPSAM

 

Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş. (Fraport TAV / Şirket) tarafından kişisel verilerinizin gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Fraport TAV ile ilişkili, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan ilgili kişilerin her türlü kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (6698 sayılı KVKK) uygun olarak işlenmesine, güvenli kullanımına ve muhafaza edilmesine önem vermekteyiz.

Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş. “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 KVKK ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, güvenli muhafaza ve imha edilmesine dair uygulamalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

 

2.   TANIMLAR

 

İşbu 6698 sayılı KVKK Aydınlatma Metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilişkilendirilmek suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesi olarak tanımlanmıştır. (Ad, Soyad, TC Kimlik No, Pasaport Numarası, Adres, Telefon, Sisteme Giriş-Çıkış Zamanları, Ziyaret ettikleri alanlar/ürünler ve yaptıkları işlemler,  bulundukları konumlar ile ilgili veri tabanlarında ya da dosyalarında tutulan dijital veriler, İK/Ticaret, Pazarlama/Satış ya da başka birimler tarafından tutulan kişilere ait bilgilerin saklandığı iş başvuruları/özgeçmişler, sipariş kayıtları gibi belgeler, Doğum Yeri/Tarihi, Taşıt Plakası, E-Posta Adresi / IP Adresi, Parmak İzi, Görüntü ve Ses Kayıtları, Kişiyi belirlenebilir kılan benzer tüm veriler)

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verileri, (Irkı, Etnik Kökeni, Siyasi Düşüncesi, Felsefi İnancı, Dini, Mezhebi veya diğer inançları, Kılık Ve Kıyafeti, Dernek, Vakıf ya da Sendika Üyeliği, Sağlığı, Cinsel Hayatı, Ceza Mahkûmiyeti/Mülkiyeti Verileri, Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Verileri, Biyometrik ve Genetik Verileri)

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dâhil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “6698 sayılı KVKK”: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu,

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, (Müşteriler, tedarikçiler, ziyaretçiler, çalışanlar ve çalışan adayları, vs.),

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan, veri işleme faaliyetinin genel anlamda “neden” ve “nasıl” yapıldığını belirleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

İrtibat Kişisi: Kurumla iletişimi ve Veri Sahipleriyle irtibatı sağlayan kişiyi, (İrtibat kişisi, Veri sorumlusu adına işlem yapma yetkisine sahip olmayıp Kurum’dan gelecek taleplerin tebliğ edildiği kişidir. Veri sahiplerinden gelecek soru ve taleplerde değerlendirme makamı olmayıp yalnızca irtibatı sağlayıcı pozisyondadır.)

SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

DHMİ:  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

KEP:  Kayıtlı Elektronik e-Posta,

İfade eder.

 

3.   SORUMLULUK

Veri Sorumlusu        : FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

İrtibat Kişisi               : Mehmet ATASOY

Veri İşleyenler                       : Fraport TAV adına veri işleyen ilgili tüm taraflar

 

İLETİŞİM:

 

FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

Adres              : Antalya Havalimanı 1. Dış Hatlar Terminali 07230 Antalya/Türkiye

Telefon                       : +90 242 315 10 59 / İrtibat Kişisi.

     444 7 423 / santral

E-mail             : kvkk( @ )antalya-airport.aero

KEP Mail         : fraporttav( @ )hs03.kep.tr

Mersis             : 0388058046800011

 

4.   UYGULAMA

 

Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş. olarak;

Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve müşterilerimizin çalışanlarını, potansiyel müşterilerimizi ve çalışanlarını, tedarikçilerimizi ve tedarikçilerimizin çalışanlarını, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, yolcularımızı, iş ortaklarımızı, işbirliği içinde olduğumuz kurumlarımızı ve bu kurumların çalışanlarını ve ilgili diğer 3. Taraflarımızı / İlgili Kişilerimizi;

Uhdemizde bulunan kişisel verilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde toplandığı, işlendiği, aktarıldığı, güvenli muhafaza ve imha edildiğine dair Veri Sorumlusu sıfatıyla hassasiyetle yaklaşmakta ve özen göstermekteyiz.

 

4.1.     Kişisel Verilerinizin Toplanma, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz birimleri, süreçleri, sosyal medya hesapları, Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler, resmi kurum ve kuruluşlar ile çalışanları tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı, elektronik olarak veya benzer vasıtalarla/yollarla kalitemizden ödün vermeden oluşturulan iletişim formları, çalışan şikâyet formları, performans takip ve analizleri, sosyal ağlar, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik postalar, yazışmalar, duyurular, başvuru formları, terminal yolcu işlemleri gibi dokümanlar, kayıtlar, işlemler üzerinden aşağıda tanımlı amaç ve kapsamda toplanabilecek, işlenecek ve güvenli bir şekilde muhafaza edilecektir;

 

6698 sayılı KVKK’nun 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

i.    Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

ii.   İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

iii.  Doğru ve güncel,

iv.  Belirli açık ve meşru amaçlar ile

v.   İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri şartlar ve amaç dâhilinde gerekli olan süre kadar işlenecektir.

 

Ayrıca;

 

 • Aldığınız hizmetler kapsamında, Müşteri, Tedarikçi, Çalışan ve ilgili tüm 3. Taraflarla ilgili ve taleplerinin karşılanması, sizleri daha iyi tanıyarak istek ve ihtiyaçlarınızın anlaşılması, talep ve ihtiyaçlarınıza daha hızlı cevap verilmesi,
 • Sizinle ilişkili hizmet ve ödeme tercihlerinize destek verilmesi,
 • Hizmetlerimizin, iletişimimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması,
 • Kayıp Eşya sürecinin yönetilmesi,
 • Kişiselleştirilmiş içerik ve teklifler sunmamıza yardımcı olabilecek, gerekli çalışmaların/süreçlerin iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Satın alma taleplerinizin karşılanması, sözleşme şartlarının belirlenmesi, onaylanması,
 • Finans, muhasebe, lojistik faaliyetlerinin planlanması, icrası,
 • Hukuki işlemlerin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması, yönetilmesi,
 • Terminal alanlarında dış tedarikçi hizmet süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşterilerimizin, yolcularımızın uçuş, operasyon ve terminal işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Terminalimizi ziyaret ettiğinizde, giriş ve çıkışların gerçekleştirildiği alanlardan güvenli geçiş işlemlerinin sağlanması,
 • Terminalimizi ziyaret ettiğinizde, “müşteri memnuniyeti ve şikâyetleri” ile ilgili olmak üzere hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizin ölçülmesi, şikâyetlerin giderilmesi, tekrarının meydana gelip gelmemesi için kontrollerin yapılması,
 • Web sitemiz üzerinden bizlerle iletişim sağlanması,
 • Hizmetlerimizin satış, pazarlama süreçleri kapsamında faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Terminalimizde bulunduğunuz süre boyunca sizleri memnun etmek için gerçekleştirilen aktivitelerinin planlanması ve icrası,
 • Hizmetlerimizin gerekli kalite takibinin sağlanması, kalite kayıt ve kanıtlarının oluşturulması,
 • Kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ile şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla hukuki, ticari, mali, idari operasyonlarla şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasına dair sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Çalışan Aday Başvuru sürecinde değerlendirmenin yapılması, referanslarınızdan bilgi alınması,
 • Misafir internet ağımızın kullanılması kapsamında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gerekliliklerinin karşılanması,
 • Fuar, etkinlik, sponsorluk ve tanıtım organizasyonlarımızın duyuruları, etkinlikler sonrası tanıtım ve reklam amaçlı paylaşılması, 
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini kapsamında iş başvurusu yapmanız halinde değerlendirme yapılması, referanslardan bilgi alınması,
 • Terminal Otopark hizmetimizin güvenli ve sağlıklı yürütülmesi,
 • SHGM, DHMİ ve ilgili tüm resmi kurumlar tarafından bildirilen yönetmeliklere istinaden taleplerin karşılanması,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği internet hizmetine ilişkin giriş, çıkış iz kayıtlarında (loğlarında) kullanım bilgileri ve süreleri,
 • Şirketin, Sistem Güvenliği kapsamında sistemde aktif olduğunuz süre boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin hareket izleri,
 • İnternet sitemizdeki hizmetlerimizin kullanılması,
 • Şirketin bağlı olduğu iş ortaklarının, üst yönetimin stratejik planlamaları kapsamında bilgi talep edilmesi,
 • İnsan kaynakları yönetim sürecinde, elektronik kayıtlarınızın sistem bazında sağlıklı takip edilebilmesi amacıyla bir yazılım ile kayıt altına alınması, bu sürecin dış kaynaklı sunucu desteği ile muhafaza ve arşiv kapsamında yurtiçinden sağlanması,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, kanuni ve hukuksal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlarımızın İş Kanunu, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı, yürürlükte olan diğer mevzuatlar,  insan kaynakları politikamız dâhilinde performans düzeyi ve memnuniyetinin arttırılması ve iş güvenliği,  iş barışının sağlanması,
 • Çalışanlarımızın mevzuat tarafından öngörülen, raporlama ile sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerinin takibi, iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesi, iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Çalışanlarımızın acil durumlarında, yakınlarına bilgilendirme yapılması,
 • Şirket’e giriş ve çıkışların gerçekleştirildiği alanlardan ve ofis giriş çıkışlarından, geçiş işlemlerinin sağlanabilmesi amacıyla (uygulandığı sürece) parmak izi kaydının ve yüz bilgisinin sayısal kodlara çevrilerek karşılaştırma yapmak suretiyle alınması, kartlı geçişlerde giriş çıkış verilerinin izlenmesi,
 • Kurumumuza yapılan tüm önerilerin, şikâyetlerin ve verilen fikirlerin, görüşlerin değerlendirilmesi,
 • İnsan Kaynakları tarafından gerçekleştirilen ve çalışanların gönüllü olarak veya süreç gereği katılım sağladığı “Çalışan Memnuniyeti” veya “Çalışan Performansı” ile ilgili tüm kayıtlarda beyan edilen verilerin / bilgilerin / ifadelerin hizmet süreçlerinin ifası,
 • Maaş, prim, harcırah ödemelerinin yapılması,
 • Şirket’e giriş ve çıkışların gerçekleştirildiği, personel devam/devamsızlığının takip edilmesi, ofis giriş çıkışlarından geçiş işlemlerinin sağlanabilmesi, giriş çıkış analizlerinin yapılması ve takibi,
 • Sosyal Etkinlikler kapsamında faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

 

Amacıyla kişisel verileriniz toplanmakta, sistemlerimizde işlenerek kayıt altına alınmakta ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmektedir.

 

Kişisel Veriler

Kimlik

Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti ve pasaport gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi.

İletişim

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (dahili numarası ve kurumsal e-posta adresi dahil), Aile yakınlarının iletişim bilgileri, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)

Lokasyon

Mevcut konum bilgileri, yerleşim yeri, ev adresi, şehir, birim, servis kullanım güzergahı,

Özlük

Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edlmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (Özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, iş başvurusu formu, vesikalık fotoğraf, eğitim bilgileri, mezuniyet bilgileri, diploma örneği, mesleği, daha önce çalıştığı yer, özgeçmiş bilgisi, bireysel emeklilik bilgileri).

Hukuki İşlem

Hukuk alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ve Şirketimiz politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler ile icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri (Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler).

Müşteri İşlem

Ticari faaliyetleri yürürlükten teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel veriler (İlgili kişiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren bilgiler) (Kullanıcı adı, parola ve sicil bilgileri)

Fiziksel Mekan Güvenliği

Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları, yüz tarama kayıtları, güvenlik noktasında alınan kimlik, iletişim bilgileri.

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri, yetki erişim kayıtları, yetki erişim logları, İnternet sitesinde otomatik toplanan çerez bilgileriniz, (Çerez Politikamızı internet sitelerimizden inceleyebilirsiniz.)

Risk Yönetimi

Yönetim sistemleri kapsamında iş kazaları veya uygunsuzluk kayıtları

Finans

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası ve hayat sigortası tutarı, banka kredi başvuru ve takip kayıtları

Mesleki Deneyim

Terfi sürecine ilişkin kişisel bilgileri, tecrübesininin tanımlandığı çalışma yazıları, görevlendirme süreci için diploma bilgileri, uzmanlık belgeleri, mesleki deneyim kapsamındaki kayıtları

Pazarlama

Müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin enerji ihtiyacının tespiti maksadı ile ön keşif çalışmalarına esas teşkil edecek yer ve güç tespit hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ihtiyaç ve beklenti bilgileri.

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında alınan görsel veriler, fuar, organizasyon, etkinlik vs. kapsamında elde edilen video, fotoğraf, ropörtaj vs

Diğer Bilgiler

Seyahat Bilgileri, Plaka No, Araç Ceza Kayıtları, Zimmet Kayıtları, Yurt Dışı Kurum Davet Belgesi, Talep Bildirim, Sponsorluk Talep Bilgisi, (iş seyahatleri, şehir içi ve şehirler arası ulaşım dahil harcırah ve masraf, gidilen ülke, araç kullanım bilgisi, ve çalışanla bir şekilde ilişkilendirilen ve diğer kategorilere girmeyen bilgiler).

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar

Eski kimlikler üzerinden din bilgisi

Dernek, Vakıf Üyeliği

İş başvurularında çalışan adayların kendi özgeçmişlerinde, kendi inisiyatiflerinde verdiği sürece

Biyometrik Veri

Kritik alanların kontrolü kapsamında yüz taraması, parmak izi

 

 

Kılık Ve Kıyafet

Organizasyonlarda ve İş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında beden ölçüleri

Sağlık Bilgileri

İSG kapsamında doktor muayene ve raporlaması kapsamında çalışanın genel hastalık, kan gurubu bilgileri (acil ihtiyaç halinde, ihtiyaç sahibinin açık rızası alınarak ilgili taraflara mail ile bilgi verilerek paylaşım yapılmaktadır), sağlık raporu,

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Adli sicil kayıtlarıi Yasal kapsamda talep olması durumunda vukuatlı nüfus kaydı, GBT kaydı

Genetik Veri

İSG doktor muayene ve raporlama kapsamında aile geçmiş sağlık bilgileri

 

 

Yukarıda sayılan amaçlar dahilinde kişisel verisini işlediğimiz Veri Konusu Kişi Gruplarımız;

 

Çalışan Adayı, Çalışan, Habere konu kişi, Hissedar/Ortak, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Sınav adayı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Veli / Vasi / Temsilci, Ziyaretçi, Topluluk Şirketleri Çalışanları, Havalimanı Yolcusu, Topluluk Şirketleri Çalışanları, Havalimanı Yolcusu, Yetkili Kamu Kurum Kuruluş Çalışanlarıdır.

 

Sizlere süreçlerimiz kapsamında hizmet sunduğumuz ve verilerinizi topladığımız internet sitelerimiz ve sosyal medya hesaplarımız aşağıda bilginize sunulmuştur;

 

Web Sitemiz ve Sosyal Medya Hesaplarımız:

 

Web Sitemiz  : https://www.antalya-airport.aero/

Youtube         : https://www.youtube.com/channel/UChIR6yJFMFJOEl1hLUYzpNw

Facebook       : facebook.com/fraporttavairport/

Twitter           : twitter.com/antalya_airport

Instagram      : https://www.instagram.com/ayt_airport/

Linkedin         : linkedin.com/company/fraport-tav-antalya-airport

 

Bu sitelerden bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz için hiçbir zorunluluk bulunmamakta olup, sizlerin ihtiyaç ve taleplerinizi karşılayabilecek kadar bilginizin alınmasına özen gösterilmektedir.

 

4.2.     Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, 6698 sayılı KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Çalışanlarımız, Havayolu Şirketlerimiz, Yer Hizmetleri Şirketlerimiz, Kiracılarımız, Denetim Şirketlerimiz, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, kurumsal organizasyonlar kapsamında iletişimde olduğumuz 3. Taraflar, Hissedarlarımız,  İş Ortaklarımız, İştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, Tedarikçilerimiz, Topluluk Şirketlerimiz, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

 

4.3.     Verilerin Saklanması ve Silinmesi

 

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatlarda, şirket prosedürlerinde ve politikalarında belirlenen sürelerde saklamaktadır. Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlere bağlı olarak, Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktadır.

 

Kişisel Veri Saklama Sürelerimiz

 

Veri Kategorisi

Veri Saklama Süresi

Veri Kategorisi

Veri Saklama Süresi

Kimlik

10 Yıl

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

5 Yıl

İletişim

10 Yıl

Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar

10 Yıl

Lokasyon

5 Yıl

Kılık Ve Kıyafet

10 Yıl

Özlük

15 Yıl

Dernek ve Vakıf Üyeliği

10 Yıl

Hukuki İşlem

10 Yıl

Sağlık Bilgileri

15 Yıl

Müşteri İşlem

10 Yıl

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

10 Yıl

Fiziksel Mekan Güvenliği

10 Yıl

Biyometrik Veri

İş Akdi Süresince

İşlem Güvenliği

10 Yıl

Genetik Veri

15 Yıl

Risk Yönetimi

10 Yıl

 

 

Finans

10 Yıl

Diğer / Çalışan Araç Ceza Kayıtları

10 Yıl

Mesleki Deneyim

10 Yıl

Diğer / Demirbaş Zimmet Kaydı

10 Yıl

Pazarlama

10 Yıl

 

 

 

Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler “Güvenli İmha Talimatı”  ve ilgili şirket prosedür, politikalarında tanımlanan metotlar ile ihtiyaca bağlı silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

4.4.     Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

6698 sayılı KVKK’nun 11. maddesi çerçevesinde;

 

    i.   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

   ii.   Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  iii.   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  iv.   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

   v.   Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  vi.   6698 sayılı KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 vii.   Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii.   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ix.   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi; “FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.  Antalya Havalimanı 1. Dış Hatlar Terminali 07230 Antalya/Türkiye adresine Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanmaları için Başvuru Formu” nu ıslak imzalı olarak şahsen veya  iadeli taahhütlü posta yoluyla ya da fraporttav@hs03.kep.trkayıtlı elektronik posta (kep) adresimize, kişisel kep adresinizden veya  elektronik posta adreslerinizi kullanmak suretiyle kvkk@antalya-airport.aero adresine gönderebilirsiniz.

 

Başvurular Türkçe veya İngilizce yapılmalıdır.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız,  kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;

 

 • Talep ettiğiniz hususun/konunun açık ve anlaşılır olması,
 • Yazılı başvurulursa kişisel veri sahibinin ıslak imzalı olması,
 • Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması,
 • Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi,
 • Başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi (Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası)
 • Başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası vs.) bulunması gerekmektedir.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız 6698 sayılı KVKK ’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün (30 gün) içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız 6698 sayılı KVKK ’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Kişisel veri sahibi, 6698 sayılı KVKK 14. maddesi gereğince, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde kişinin onayı ile başvuru tarihinden itibaren altmış gün (60 gün) içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

 

Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

 

6698 sayılı KVKK ’nun 28/2 maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen durumlarda kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen diğer haklarını ileri süremezler:

 

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibinin, kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

4.5.     6698 sayılı KVKK uyarınca Fraport TAV Antalya Terminal İşletme A.Ş. ‘nin Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller

 

6698 sayılı KVKK ’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Fraport TAV Antalya Havalimanı, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde, kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Fraport TAV Antalya Havalimanı ve ilişkili şirketleri, III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Fraport TAV Antalya Havalimanı’nın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Fraport TAV ’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

İşbu Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi, Aktarılması, Güvenli Muhafaza ve İmha Edilmesi ile ilgili Aydınlatma Metni kapsamındaki süreçlerde, yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikli olarak uygulanacaktır.

 

Yürürlükte bulunan mevzuat ve Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Veri Sorumlusu yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

 

6698 sayılı KVKK Aydınlatma Metni 07.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş, 15.11.2019 tarihinde revize edilerek yeniden yayınlanmıştır. Aydınlatma Metninin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda yayın tarihi güncellenecek ve yeniden duyurulacaktır.

 

Aydınlatma Metni https://www.antalya-airport.aero internet sitemizde ve sunucuda ortak alanda Yönetim Sistemleri Dokümantasyonu altında yayımlanarak çalışanlarımızın ve ilgili 3. taraflarımızın erişimine sunulmaktadır. Değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Aydınlatma Metninde değişiklik ve güncellemeler yapılabilecek olup ilgili internet sitesi ve sunucumuzdaki ortak klasörler üzerinden sizlere bilgi verilerek sunulabilecektir. 

Fraport TAV Antalya Havalimanı Mobil Uygulama
Havalimanı ve uçuşlarınız ile ilgili faydalı bilgiler her an yanınızda olsun.
Antalya Airport Mobile @ Apple StoreAntalya Airport Mobile @ Google Play
Bizi takip edin!
© Fraport TAV Antalya Havalimanı, 2018. Tüm hakları saklıdır.Kullanım koşullarımızBilgi Toplumu hizmetleri
X