Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Uyumluluk Yönetim Sistemi

Uyumluluk Yönetim Sistemi-CMS ve Etik

 

Fraport TAV paydaşlarıyla (Çalışanlar, yöneticiler, tedarikçiler ve üçüncü taraflar,… ile) olan ilişkilerinde şeffaf, adil ve hesap verebilir olmayı benimsemektedir. Faaliyetlerini yürütürken ilgili mevzuata, sözleşmesel taahhütlerine uymakta ve “Etik İlkeleri” çerçevesinde hareket etmektedir. Bu çerçevede, hızla değişen ihtiyaçlar ile ulusal ve uluslararası düzeyde paydaş beklentilerine yanıt vermek amacıyla Uyumluluk Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. CMS, işlerin her zaman yasalara, düzenlemelere ve etik kurallara uygun olarak yapılmasını sağlayan, uyumsuzluğu önlemeye yönelik sistematik bir yaklaşımdır. 


Yasalara, iç düzenlemelere ve etik davranış kurallarına aykırı davranılarak Kurumun marka değerini, iş sürekliliğini ve mali yapısını olumsuz etkileme potansiyeli taşıyan durumlar uyum riski olarak tanımlanmaktadır. Uyumluluk Yönetimi Kılavuzu, Etik Davranış Kılavuzu (CoC), Üçüncü Taraf Değerlendirme Kılavuzu, Yolsuzlukla Mücadele Beyanı oluşturulmuştur. Ayrıca şirkete, çalışanlarına, kurum adına hareket edenlere ve iş ortaklarına rehberlik ve yön vermek amacıyla Uyum Riski değerlendirmesi yapılmıştır. 

Çalışanlarımız etik kurallara (Rüşvet, irtikap, yolsuzluk, değerli hediyeler alıp vermek, lüks ağırlama kabul etmek, kurumsal bilginin sızdırılması vb. Kurallara) aykırı davrandıklarında Disiplin Prosedürü’ne tabi tutulmaktadır. Etik Davranış Kurallarına aykırı davranan tedarikçilerimizin ise kuruluşumuzla olan sözleşmeleri fesih edilebilir. Bu bağlamda yasalara, sosyal ve kurumsal normlara bağlılık, etik davranış kurallarına bağlılık ve şeffaf bir kurum kültürü bizim için önemlidir. 

Sakıncalı davranış ve kuruluşumuzu tehdit eden riskler görüldüğünde çalışanlarımızın katılım sağlayarak yönetime bildirimde bulunması beklenmektedir. Çünkü şirketimize gelebilecek risklerin etkilerini bu yolla önleyebilirler. Çalışan bildirimleri; isim paylaşılarak ya da tamamen gizli tutularak aşağıdaki bağlantıdan yapılabilir. Paylaşılan iİetişim adresi üzerinden ya da oluşturulan gizli iletişim adresi üzerinden ilgiliye geri dönüş yapılacaktır.
 

 

Uyumluluk Kuralları

CMS Klavuzunda uyum konuları düzenlenmiş olup “hediye ve davet”, “çıkar çatışması” ve “risk değerlendirmesi” gibi gerekli konulara da yer verilmektedir. Davranış Kuralları-Çalışanlar, Davranış Kuralları-Tedarikçilerin yanı sıra özellikle iş ortağı değerlendirmeleri ve iç denetimlerle ilgili temel uyum süreçleri de bulunmaktadır.

Uyumluluk Risk Analizi

İlgili uyum risklerinin tespit edilmesi amacıyla Fraport TAV’da düzenli olarak uyum riski analizi yapılmaktadır. Uyumluluk risk analizleri, uyum programlarının hedeflenen şekilde yürütülmesi ve iyileştirilmesi için bir zemin oluşturur.

İhbar Sistemi (BKMS) ve Vaka Yönetimi

BKMSİhbar kanallarının kurumsal internet sitesinde yayınlanması.
Fraport TAV’ın temel politikası tüm iş süreçlerinde bütünlüğü sağlamaktır. Fraport TAV, durumu veya olası yasa, iç düzenleme ve etik kural ihlallerinin bildirilmesi için çeşitli kanallar oluşturmuştur. Amaç, usulsüzlükleri tespit edip ortadan kaldırmaktır. Bu kanallar çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları ve üçüncü taraflar gibi herkese açıktır. Çalışanlar ayrıca Kurumun "intranet" sistemi üzerinden de bilgi verebilmektedir. Fraport TAV, usulsüzlükleri ortaya çıkarmak için iyi niyetle bilgi aktaran ihbarcılara özel koruma sağlamaktadır. Maksimum gizlilik ve mümkün olduğu durumlarda anonimlik ile korunurlar. Genel ahlak kurallarına ve kişilik haklarına aykırı olmadığı sürece; bilgiler ele alınır ve ihbar edenlere geri bildirimde bulunulur.

Vaka Yönetimi: Suistimal raporlarının alınması ve profesyonel soruşturması, uyumluluk yönetimi sisteminin temel unsurlarıdır. Amaç, gelecekteki uyumluluk ihlallerini ve tacizi önlemek için iddiaları açıklığa kavuşturmak, tespit edilen usulsüzlükleri düzeltmek ve uygun önlemleri almaktır.

Tedarik Zincirinde Sorumluluk:

Fraport TAV, iş kararlarını alırken insan haklarını ve çevreyi dikkate alır. İnsan hakları ihlalleri ve çevreye verilen zarara ilişkin riskleri belirlemek, önlemek veya en aza indirmek için risk değerlendirmesi yapılır. Fraport TAV önleyici tedbirleri almış, herkese açık bir şikâyet prosedürü oluşturmuş ve düzenli raporlama kararı almıştır. Durum tespiti yükümlülükleri, şirketin kendi iş operasyonları, bir sözleşme tarafının eylemleri ve geçici olarak diğer dolaylı tedarikçilerin eylemleriyle ilgilidir. Fraport TAV tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmektedir. Değer odaklı bir şirket olarak insan hakları durum tespiti yükümlülüklerine saygı duymak bizim için en önemli önceliktir.

Eğitim

Fraport TAV çalışanları, uyum konularında düzenli olarak çeşitli ve özel eğitimler almaktadır. Hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili eğitimler e-öğrenme kursları aracılığıyla veya yüz yüze verilmektedir. Kişisel eğitimler çoğunlukla özel konular veya bilgiyi derinleştirmek için kullanılır. Ayrıca tedarikçiler tarafından talep edilmesi durumunda da eğitim sağlanabilmektedir.

 
Uyumluluk ve Etik Dokümanları

Etik Davranış Kuralları-Çalışan Rehberi

Etik Davranış Kurallari-Tedarikçi Rehberi

Hediye, Davet ve Ağırlama Klavuzu

FTA Uyum Taahüdü

Şikayet Uygulama Prosedürü

Şirket Çıkarlarına Aykırılık Klavuzu

Üçüncü Taraf Değerlendirme Klavuzu

Üçüncü Taraf Uyum Taahhüdü

Uyumluluk Yönetim Sistemi Klavuzu

Fraport TAV Antalya Havalimanı Mobil Uygulama
Havalimanı ve uçuşlarınız ile ilgili faydalı bilgiler her an yanınızda olsun.
Antalya Airport Mobile @ Apple StoreAntalya Airport Mobile @ Google Play
Bizi takip edin!
© Fraport TAV Antalya Havalimanı, 2018. Tüm hakları saklıdır.Kullanım koşullarımızBilgi Toplumu hizmetleri
X