Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Yönetim Sistemleri

Düzenli olarak denetlenen sistemler iş modelimizin başarı ve şeffaflığını devam ettirir.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİMİZ

Kuruluş, liderlik vizyonuyla belirlediği stratejik hedeflerine ulaşmak üzere bütün süreçlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetebilmek için Entegre Yönetim Sistemi oluşturmuştur. Söz konusu sistemler akredite kuruluşlar tarafından onaylanarak sertifikalandırılmıştır. Her yıl geçerliliği teyid edilen belgeler  aşağıda listelenmiştir;

Kalite Yönetim Sistemi TS ISO EN 9001:2015,

Çevre Yönetim Sistemi TS ISO EN 14001:2015,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO/IEC 27001:2013,

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi TS ISO 10002:2018,

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi TS ISO 45001, 

Enerji Yönetim Sistemi TS ISO 50001:2018, 

Bu yönetim sistemleri gereklerinin ve uygulamaların temelini  Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız oluşturmaktadır.

 

Kalite Yönetim Sistemi

Temel Kalite Anlayışımız ;

Sürdürülebilir bir yönetim anlayışı ile mevzuat, standart, müşteri şartlarını karşılamak ve sürekli iyileştirme anlayışımızı 7 temel prensipte toplamaktayız.  

 • Müşteri odaklılık,

 • Liderlik,

 • Personelin bağlılığının sağlanması,

 • Süreç yaklaşımı,

 • Sürekli iyileştirme,

 • Karar vermede gerçekçi yaklaşım,

 • Karşılıklı faydaya dayalı tedarikçi ilişkileri.

Uygulamalarımız;

Tüm iş süreçlerimizin performansları ölçülerek değerlendirilir ve sürekli iyileştirme fırsatı aranır. Bu amaçla;

 • Sürekli öğrenme ve gelişim faaliyetleri (profesyonel iş bilgisi ve kişisel gelişim faaliyetleri)

 • Satın alınan ürün doğrulanması,

 • Tedarikçi değerlendirmesi,

 • Terminal hizmetleri performans ölçümü,

 • Yolcu ve müşteri memnuniyeti değerlendirmeleri,

 • Çalışan memnuniyeti değerlendirmeleri,

 • Periyodik bakım ve muayeneler,

 • Kalibrasyon ve doğrulama (müşteri hizmetine etki eden ölçme cihazları ve tartı aletleri),

 • Hava, su, toprak ve gürültü ölçümleri,

 • Risk değerlendirmesi,

 • İç tetkik sonuçları değerlendirmeleri yapılır.

Müşteri Memnuniyeti Ve Şikayet Yönetim Sistemi

Müşteri Odaklı Yaklaşım :

Tüm müşterilerimiz, e-posta, internet, telefon, mektup, şikayet kioskları ve diğer Kuruluşların aracılığı ile şikayet sistemine kolayca ulaşabilirler. Ayrıca görme engelli yolcularımız için Brail alfabeli şikayet formları mevcuttur.

Müşteri beklentilerinin algılanması, memnuniyetlerinin değerlendirilebilmesi için iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir;

 • Telefon :  +90 444 7 423                        

 • Faks       : +90 242 330 36 48

 • E-mail    : info@antalya-airport.aero

 • Internet sitesi içinde “Görüş ve Önerileriniz” bölümü

 • Öneri-şikayet kutusu-kiosklar

 • Sözlü bildirim (Koordinasyon Şefliği: +90 242 315 1106, Danışma: +90 242 315 3125)

 • Yazılı bildirim (yazılı şikayetler doğrudan Fraport TAV Antalya Havalimanı’a olduğu gibi, DHMİ veya Valilik-Alo 179 çağrı, BİMER/ CİMER ve Danışma merkezi aracılığı ile de  iletilebilir).

Sistemli ve Etkileşimli Yönetim:

Alınan tüm şikayetler Kalite Departmanına iletilir. Kalite Departmanı tarafından “Öneri/Şikayetler önem ve aciliyet derecesine göre sınıflandırılır ve ilgili departmanlara yönlendirilir.

A Kategorisi öneri/şikayetler        : “Sağlık, Yasal Zorunluluk, Can Güvenliği” gibi yüksek önem dereceli şikayetler olup hemen aksiyon yapılması gereklidir.

B Kategorisi öneri/şikayetler     : Hizmetten ve terminal kolaylıklarından memnuniyet derecelerini belirtmekte olup, belirlenen sürede sonuçlanması hedeflenmiştir.

Şikayetin izlenmesi aşağıdaki sıralamada yapılır;

 • Şikayetin alınması,

 • Sınıflandırılarak sisteme girilmesi ve şikayetin takip edilmesi,

 • Şikayetçiye şikayetin alındığının bildirilmesi,

 • Şikayetin araştırılması,

 • Şikayetin çözümlenmesi,

 • Şikayetçiye bilgi verilmesi,

 • Düzeltme yapılması,

 • Düzeltmenin doğrulanması,

 • Şikayetin kapatılması

Şikayetlere 5 iş günü içerisnde konu ile ilgili geri dönüş yapılır. Şikayet sayılarındaki değişiklikler, çözümleme süreleri, tekrarlayan şikayetlerin izlenmesi, müşteriden gelen geri bildirimler, ilgili personelin eğitim kayıtları periyodik olarak izlenir.

 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

lışanların ve İşyerinin Korunması :

Kuruluş, çalışanlarının iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması, işyeri güvenliğinin sağlanması, İşgücü verimliliğinin arttırılması ve çalışma alanlarının geliştirilmesi temel amaçlarıyla mevcut tüm yasalar ve sistem şartları çerçevesinde bir dizi sistematik uygulamaları kapsar.

Söz konusu uygulamaların bazıları aşağıda sıralanmıştır:

 • Risk Değerlendirme ve Aksiyon Planları,

 • Teorik ve işbaşı eğitimi,

 • Çalışma ortamlarının fiziksel, ergonomik, aydınlatma ve havalandırma uygun hale getirilmesi,

 • IT ve Teknik sistemlerin periyodik bakım ve onarımları,

 • Kişisel koruyucu ve iş ekipmanları,

 • Periyodik sağlık muayeneleri,

 • Çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğu,

 • Periyodik analiz ve testler,

 • Tüm hijyen tedbirleri,

 • Gerekli kontrol ve  ölçümler,

 • Uyarı ikaz levhaları,

 • Yasal ve sistem şartlarına tam uyum.

Enerji Yönetim Sistemi

Kuruluş, enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi dâhil, enerji performansının sürekli olarak iyileştirilmesi için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standartına uygun faaliyet göstermeyi temel amaç edinmiştir.

Bu standart ile karbon emisyonunu azaltmak, dünyayı küresel ısınmadan ve iklim felaketlerinden korumayı desteklemek, ülkemizde ve kurumumuzda enerjide verimliliğini artırmak amaç edinilmiştir.

Bilgi Güvenliği Yönetimi

Kuruluş, bilginin “gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini” güvence altına almak için ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun faaliyet göstermeyi temel amaç edinmiştir.

Bu standartla birlikte, müşteri memnuniyetini arttırmak ve kurumumuz için hayati önemde olan bilginin en üst seviyede korunması hedeflenmektedir.

Kuruluş, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi çalışmalarını 25.12.2017 tarihinde başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır.

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; gerek Kuruluş iç süreçlerinde gerekse iş ortakları ile etkileşimli süreçlerde bilginin etkin, şeffaf ve güvenilir şekilde yönetilebilmesi ve korunabilmesi bakımından oldukça önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; kurumların risk yönetiminin ve risk işleme planlarının, görev ve sorumluluklarının, iş sürekliliği planlarının, acil durum olay yönetimi süreçlerinin hazırlamasını ve uygulamada bunların belgelerini tutmasını talep etmektedir.

Çevre Yönetim Sistemi

Ekolojik Dengenin Korunması, Ekonomik ve Sosyal Bilinç:

Kuruluş; faaliyet sonuçlarının ekolojik çevre üzerindeki etkilerinin sürdürülebilir bir şekilde dengelenmesinin yanı sıra; ekonomik, sosyal, kamusal faydalarının da göz önüne alınmasını temel amaç edinmiştir.

Bu bakış açısıyla Çevresel Etki Boyut Değerlendirmesi yapılmış, Çevre Kılavuzu hazırlanmıştır. Kuruluş, enerji üretimi ve tüketimi, atıkların yönetimi, hava kalitesinin korunması, su ve toprak kirliliğinin önlenmesi gibi konularda kişi ve kuruluşların bilinçlenmesine hassasiyet göstermektedir.

 • Çevre konulu yatırımlar,

 • İklim değişikliği çalışmaları,

 • Enerji üretim sistemindeki iyileştirmeler,

 • Enerji tüketimi etkinliği ile ilgili çalışmalar,

 • Su, toprak, hava kirliliğinin önlenmesi, 

 • Etkin atık yönetimi ile geri dönüşüm yaparak ekonomiye katkı sağlanması,

 • Tehlikeli madde ve tehlikeli atık yönetimi,

 • Çevresel bilinçlendirme eğitimleri,

 • Sosyal sorumluluk projeleri,

Bu kapsamda sayılan sürdürülebilirlik çalışmalarıdır.

Personel ve havalimanı kullanıcıları için danışma hattı, çalışanların, iş ortaklarının ve halkın çevre ile ilgili istek ya da şikâyetlerini iletmek ve ortak çözüm üretmek üzere;

Alo Çevre Hattı kurulmuştur:   +90 242 315 10 39 - onur.kara@antalya-airport.aero

Havalimanı Karbon Akreditasyonu

Temel amaç; gerek Kuruluş  faaliyetlerinden ve gerekse iş ortaklarımızın faaliyetlerinden dolayı ortaya çıkan CO2 salınımının azaltılmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için bir dizi sistematik faaliyetler yapılmaktadır. Bu faaliyetler;  Airport Carbon Accreditation Guideline Document, ISO 14001 ve ISO 14064 standartlarında tanımlanmıştır.

Kuruluş Avrupa Havaalanları Birliği (ACI) tarafından başlatılan Havaalanı Karbon Akreditasyon (ACA) çalışmasına  2010 yılında katılarak;

 • Aynı yıl içinde  “Mapping”                     1. Seviyeye,

 • 2011 yılı Nisan ayında “Reduction”      2. Seviyeye,

 • 2012 yılı Nisan ayında “Optimisation”  3. Seviyeye,

 • 2015 yılında ise faaliyetlerinden dolayı ortaya çıkan CO2 emisyonunu Uluabat Hidroelektrik Santralı yatırımı ile offsetting (karbon sıfırlama) yapılarak  “Neutrality” 3+ Seviyesine yükseltilmiştir.

Raporlama-Doğrulama:

İlk karbon emisyon raporu “Carbon Footprint Report” ISO 14064-1 standardına göre Nisan 2010 yılında yayınlanmış olup, her yıl en geç mayıs ayında  yeniden yayınlanmaktadır. Söz konusu rapor her yıl ISO 14064-3 standardına göre doğrulanmaktadır.

Karbon Yönetim Planı:

2011 yılında hazırlanan Karbon Yönetim Planı 3 yılda bir gözden geçirilerek yayınlanmaktadır.

Climate Change Report- Carbon Report: Her yıl karbon raporu CO2 emisyon miktarlarını da kapsayan rapor yayınlanır. Karbon azaltma faaliyetleri gerek yolcu başı ve gerekse toplam CO2 emisyonun bazında değerlendirilir.

Climate Change Report

Emniyet Yönetim Sistemi (SMS)

Sivil havacılık kuruluşlarının en temel amaçlarından birisi faaliyetlerinden dolayı oluşacak risklerin yok edilmesi ya da en aza indirilmesidir. Sivil havacılık sisteminde hava aracı üreticileri, hava taşımacıları, hava aracı bakım kuruluşları, havaalanı işletmecileri, terminal işletmecileri, yer hizmet kuruluşları, yakıt tedarikçileri ve uçak ikram kuruluşları en büyük aktörlerdir. Havacılık emniyetinin bütün paydaşların işbirliği, öngörülü yaklaşımı, çalışanların duyarlılığı ile sağlanabileceği gerçeği bilinmektedir.

Emniyet Yönetim Sistemi;faaliyetlerimizden dolayı ortaya çıkan emniyet tehlikelerinin tanımlanmasını, risk değerlendirme yapılmasını, gerekli azaltma çalışmalarının uygulanarak bu risklerin kabul edilebilir seviyelere indirilmesini, emniyet performansının sürekli izlenmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir (SHGM/SMM/ 6.5). 

SMS ile ilgili referans dokümanlar; Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Emniyet Yönetim Sistemi (Safety Management System Manual) El Kitabı 9859-AN/474,  ve  2013 yılında yürürlüğe giren Annex-19 SMS gerekliliklerini detaylı olarak açıklamaktadır. Ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı Sivil Havacılık Yönetmeliği (SHY-SMS) ve Sivil Havacılık Talimatı (SHT SMS/HAD) olarak kullanılmalıdır.

Tanımlanan bu sistemi geliştirmek ve kazaları önlemek için en etkin yol BİLDİRİMLERDİR. Bugün yaptığınız bildirim bilin ki muhtemel bir kazayı önleyebilir. Lütfen başkasına bırakmadan bildirim sorumluluğunuzu üstlenin.

Bildirim linklerimiz

Şirket dışı paydaşlar için:

info@antalya-airport.aero

 

Uyumluluk Yönetimi

İşlerin daima yasalara, düzenlemelere ve etik kurallara uygun olarak yapılmasını sağlayan, uygunsuzlukları önlemeye yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Çalışanların, yöneticilerin sorumlulukları ve tedarikçilerle ilgili uygulamalar belirlenmiştir.

Yasa, iç düzenleme ve etik davranış kurallarını ihlal ederek Kuruluşun marka değerini ve finansal yapısını olumsuz etkileme potansiyeli olan durumlar uyumluluk yönetimi riski olarak tanımlanır. İhlal, rüşvet, irtikap, yolsuzluk, değerli hediye alma- verme, lüx eğlence kabul etme, bilgi sızdırma…. Vbg etik davranış dışı riskler disiplin cezaları kapsamına tabiidir.

Şirketimizi tehdit eden sakıncalı davranış ve riskleri biliyor olabilirsiniz. Bu durumları bildirmeniz şirketimizin imajına gelebilecek olası zararların önceden ortaya çıkarılmasına yardımcı olacaktır. Bu kapsamda yasalara bağlılık, toplumsal ve kurumsal normlar, etik davranış kurallarına bağlılık, şeffaf bir kurum kültürü bizler için önemlidir. Aykırılık gördüğünüzde veya bizlere olumlu bildirimler yapmak istediğinizde bu link ile bildirim yapabilirsiniz

@BKMS 

Yasal dayanak

Uluslararası yolsuzlukla mücadele mevzuatı

06/24/2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni Alman Mevzuatı Yolsuzlukla Mücadele (German Anti-Bribery and Anti-Corruption Law ) Kanunu ve ilgili hükümler;

 • Sect. 299   StGB,

 • Sect. 335a StGB,

 • Sect. 261   StGB,

 • Sect. 334, 335a StGB. (seyahat eden kişiler için),

 • FCPA – U.S. Laws (Foreign Corrupt Practices Act of 1977 ),

 • UK Bribery Act.

Ülkemizdeki yolsuzlukla mücadele mevzuatı

 • Mal bildiriminde bulunulmaması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu,

 • Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanun,

 • Türk Ceza Kanunu ve bazı özel kanunlarda yolsuzlukla mücadele hükümleri düzenlenmiştir.

Kuruluşumuz; uyumluluk kapsamında Değer Yönetim Sistemi geliştiriş ve değerlerini tüm çalışanları ile paylaşarak içselleştirmiştir.

SERTİFİKALARIMIZ

 Kalite Yönetim Sistemi TS ISO EN 9001:2015,    

 Quality Management System.pdf

Çevre Yönetim Sistemi TS ISO EN 14001:2015,    

Environmental Management System.pdf

 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 27001:2013,      

 Information Technologies Management  System.pdf

 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ISO 10002:2014,

 Customer Satisfaction Management System.pdf

 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS TS 18001:2014.

Occupational Health and Safety Management .pdf

 Enerji Yönetim Sistemi TS ISO 50001:2018, 

Energy_Management_System.pdf

 

 

Bizi takip edin!
Fraport TAV Antalya Havalimanı
Mobil Uygulama
Havalimanı ve uçuşlarınız ile ilgili faydalı bilgiler her an yanınızda olsun.
© Fraport TAV Antalya Havalimanı, 2018. Tüm hakları saklıdır.Kullanım koşullarımızBilgi Toplumu hizmetleri
X